Zöld jövedelemmel az igazságos klímaátállásért! – új kiadványunk

Javaslatok az Európai Unió Szociális Klímaalapjának magyarországi felhasználására alcímmel adjuk ki Jávor Benedek és Kis Miklós írását.

Részlet a bevezetőből:

A klímaváltozás radikális gyorsulásával párhuzamosan a társadalmi erőforrások egyre nagyobb hányadát az éghajlatváltozás kezelhető keretek között tartására illetve a klímaalkalmazkodásra fogjuk világszerte költeni az elkövetkező évtizedekben. Az elköltött összegek allokációja azonban a különböző társadalmi csoportok között éppúgy, mint a klímaváltozás hatásainak eloszlása nem egyenletes, és mintázatait alapvetően politikai-társadalmi döntések illetve értékválasztások határozzák meg. A klímacselekvés lehet a társadalmi igazságosságot, az újraelosztást, a szolidaritást erősítő folyamat, vagy éppen a különbségeket tovább növelő, az amúgy is jobb helyzetben lévő társadalmi csoportok előnyeit növelő „perverz redisztribúció” eszköze is.

Álláspontunk szerint az igazságos zöld átállás megvalósítása nem csupán elvi alapon (egy zöld-baloldali társadalomkép szerves részeként) elkerülhetetlen, hanem az átmenethez szükséges döntések társadalmi elfogadottságának növelése érdekében is.

A tapasztalatok nyomán az elmúlt években az EU-s döntéshozatalban is egyre inkább előtérbe került az igazságos zöld átállás kérdése, az Európai Bizottság pedig a Zöld Megállapodás (Green Deal) csomag részeként a Szociális Klímaalap formájában pénzügyi eszközt is létrehozott a zöld átállás társadalmi hatásainak kompenzációja céljából. Kulcskérdés azonban, hogy a rendelkezésre álló európai és nemzeti forrásokat hogyan, milyen mechanizmusokon keresztül használjuk fel, hogy azok valóban az átmenet költségeit legkevésbé fedezni képes társadalmi csoportokat érjék el. Anyagunk a Szociális Klímaalap hazai forrásokkal kiegészített keretének felhasználására tesz javaslatot, úgy, hogy az valóban hozzájáruljon az átállás terheinek méltányosabb elosztásához a társadalomban.

A teljes kiadvány itt olvasható: