Beszámoló az MMAA támogatásával szervezett zöld-bal ifjúsági táborról

Idén először került megrendezésre a Megújuló Magyarországért Alapítvány nyári tábora a Zöld Front és a Szikra Mozgalom (ex-Szabad Budapest) együttműködésével. A résztvevők szakmai programokon, kerekasztalbeszélgetéseken elemezték a baloldal helyzetét és lehetséges irányait itthon és a világban.

Ízelítő a tábor programjaiból:

Erőss Gábor: Zöld-bal alapozó

Erõss Gábor szociológus, a VIII. kerület párbeszèdes alpolgármestere másfél óra erejéig visszatért eredeti szakmájához és szakmai-elméleti alapozást és áttekintèst tartott a Zöld Front érdeklődőinek számára. A cél az volt, hogy a résztvevők lefektessenek egy közös tudásalapot és mindenki megismerkedjen néhány poltikai alapfogalommal és gondolattal.

Politikus-kerekasztal: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője

A tábor első estjén vendégeink Karácsony Gergely és Tordai Bence voltak. A program célja volt, hogy a táborozók betekintést nyerjenek az intézményes politika első vonalában dolgozó zöld, baloldali politikusok munkájába. Karácsony Gergely a Budapestet gazdaságilag válságosan érintő kormányzati intézkedésekről, a civilekkel való együttműködés fontosságáról a nagykörúti bringasávokról és még sok minden másról beszélgetett a táborozókkal. 
Tordai Bence saját ügyei közül kiemelten kezelte az alapjövedelem kérdését, mely szerinte egy népszerű és fontos javaslat amit Párbeszéd sikeresen tart a közbeszéd napirendjén. Parlamenti munkáját tekintve kiemelte a frakciómunka fontosságát és azt, hogy a párt továbbra is céljának tekinti hogy az ellenzéki összefogáson belül karakteres zöld és szociális programot képviseljenek. 

Udvardi Péter a Fenntarthatósági Műhelytől

A tábor második napján Udvardi Péter előadást tartott a városi területfelhasználási modellek világába. A városrendezés alapjait példákon keresztül statuálta, így a laikus táborozók elsajátíthattak néhány városrendezési alapelvet és mechanizmust. Nagyon izgalmas és érdekfeszítő előadás volt, rámutatott arra, hogy a zöld politika iránt érdeklődőknek mennyire elengedhetetlen annak gyakorlati, szakmai aspektusaiban is elmélyülniük.

Scheiring Gábor előadása

Scheiring Gábor, aki 2010-14 között az LMP, illetve a Párbeszéd országgyűlési képviselője volt és jelenleg a milánói Bocconi Egyetem kutatója a táborban az Egy demokrácia halála: Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése című könyve kapcsán az Orbán-rendszer politikai gazdaságtanát empirikus munkáin keresztül ismertette a táborozókkal.

A kötetről Szelényi Iván recenziója itt található.
Pogátsa Zoltáné pedig itt olvasható.

Baloldali? Gazdaságpolitika? – beszélgetés Büttl Ferenccel és Scheiring Gáborral

A tábor második estéjén Scheiring Gáborral és Büttl Ferenccel, a Megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk többek között a baloldal gazdaságpolitikai stratégiáiról és ezek történeti kontextusáról. Az előadók hangsúlyozták, hogy a II. világháború utáni jóléti konszenzus egy erős és bizonyos szempontból militáns európai munkásmozgalomra és annak intézményeire épült. A neoliberális fordulat a  szakszervezetek és egyéb munkás-érdekképviseleti szervek leépítésével járt a társadalomban, és a piaci fundamentalizmus által dominált gazdaságpolitika primátusával az állam oldalán – ez a fordulat a baloldalt sem kerülte el: a század végén az európai baloldal szereplői egymás után fogadták el a szabad piac új konszenzusát, megágyazva ezzel a 2010-es évek jobboldali populista fordulatának. A politikai folyamatok mellett az utóbbi évtizedekben példátlan mértékű technológiai fejlődésnek voltunk szemtanúi, amely során az adatok termelése, azok tárolása, az infrastruktúra fejlődése, a logisztikai akadályok folyamatos ledöntése, valamint a termelés automatizációja új kihívásokat és lehetőségeket állít az emberiség elé. Ma a baloldal feladata az – fogalmaztk meg mindketten -, hogy reflektáljon saját múltjára és a megváltozott helyzetben olyan (gazdaság)politikát dolgozzon ki, amely zászlajára tűzi az emberi emancipáció mindenkori ügyét és garantálja a bolygó fennmaradását. 

„Szerveződj” társasjáték

A tábor harmadik napjának délelőttjén az érdeklődők két csoportban, Kelemen Ágnes és Somogyi Péter vezetésével kipróbálhatták a Közélet Iskolája által a közelmúltban kifejlesztett  „Szerveződj!” társasjátékot, ahol különböző állampolgári csoportok bőrébe bújva a fontos társadalmi ügyek melletti kiállást és a hatalomban lévőkre való nyomásgyakorlás módszereit, eszközeit lehet kipróbálni. A játék ismeretterjesztő és szórakoztató is egyben, mivel történetmesélésre épül és így teret ad a játékosok fantáziájának.

Oláh Juli előadása

Oláh Juli, a ZöldFront vendége tartott egy ismertető beszélgetést arról a ritkán tárgyalt témáról, hogy milyen társadalmi vetülete és milyen társadalmi reprezentációja van a mentális betegségeknek és mit tudunk vele kezdeni a szűkebb értelemben vett fiatal és baloldali közegen belül és ezen kívül.

Ismerkedés az ökoszocializmussal

Marosán Bence bevezetett minket az ökofilozófia alapjaiba, az antropocentrikus és a holisztikus ember-természet értelmezés alapvetéseibe. Az ember- és természetközpontúság, illetve az erkölcsfilozófiai és nem erkölcsfilozófiai alapú felfogások koordinátái között találhattuk elhelyezve az ökológiai gondolkodás különböző típusait, és feltehettük a kérdést, Marx szövegei milyen felfogást tükröznek. A bevezető után azt a kérdést jártuk körül, hogy ki lehet-e lépni ezekbőll a dichotómiákból, tehát az ökomarxizmus jogosan állítja-e, hogy meghaladta a kettősségből származó problémafelvetéseket.

Bevezetés az ökológiai közgazdaságtanba

Kedd reggel kipróbáltuk a Corvinus Egyetem oktatói (Gáspár Judit, Kiss Gabriella, Köves Alexandra, Veress József, Veress Tamás) és a Tünet Együttes független színházi társulat által írt részvételi társasjátékot, amely azt feszegeti, hogy vajon az emberiség meddig hajlandó elmenni a Föld megmentése érdekében, amikor belátja, hogy nem folytathatja a környezetrombolást? Ezután erre a vitaszínház jellegű játékra reflektálva beszélt nekünk Kiss Gabriella ökológiai közgazdász (Corvinus Egyetem) az ökológiai közgazdaságtanról, a diszciplína céljairól és kérdésfelvetéseiről.

Éber Márk Áron – „A Csepp”, könyvbemutató és beszélgetés

Nemrég jelent meg Éber Márk új könyve, A csepp – a félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete, amely kapcsán a táborban lehetőségünk adódott kibeszélni a szerzővel közösen a mű főbb állításait és az elemzés politikai implikációit is. 

Éber egy rövid bevezető után a táborozók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy a magyarországi baloldali politika számára kulcskérdés kellene legyen, hogy a dolgozói rétegek és a progresszív politika iránt elkötelezett értelmiségiek szövetségre tudjanak lépni. Szintén kiemelte, hogy a magyar politikában domináló “középosztály-mítosz” valójában egy fals aspirációs politika, amely sosem lesz képes kezelni a társadalom testét alkotó “csepp” keskeny felső rétegei és kiszélesedő alsó rétegei közti egyenlőtlenséget. 

Világrendszer elmélet – bevezető előadás

Ezen az alkalmon a Helyzet Műhely két kutatójával, Csányi Gergellyel és Éber Márk Áronnal beszélgettünk az Immanuel Wallerstein és Giovanni Arrighi neve által fémjelzett társadalomelméleti irányzatról, ami manapság a rendszerkritikai társadalomtudomány egyik meghatározó paradigmája. A beszélgetés nemcsak akadémiai kérdéseket feszegetett, hanem szó volt arról is, hogy a világrendszer-elméletnek milyen mozgalmi-politikai relevanciái vannak. 

A mesebeli helyszín biztosításáért hálásak vagyunk a horányi Árnyas Liget tábornak!