Gondoskodás

Jövőnk jórészt függ attól, hogy meg tudjuk-e változtatni a növekedésről, a gazdagságról, a jólétről vallott nézeteinket, és fel tudjuk-e váltani a termelés bázisú hagyományos gazdaságot a gondoskodáson alapuló gazdasági modellel.

A gondoskodás középpontba állítása az ember, a humánum és az emberek közti szolidaritás középpontba állítása. A gondoskodás az elidegenedésre, a kizsákmányolásra és általában a neoliberális kapitalizmusra adott válasz. A gyermekekről, az idősekről, a bármilyen értelemben vett rászorulókról való gondoskodás ma is gazdaságunk része, de meg nem becsült, el nem ismert része.

A szociális területen, az oktatásban, az egészségügyben végzett tevékenységek, a családban a nevelés, az ápolás, a gondoskodás terén végzett munka kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon.