Megmenthet-e minket a Green New Deal?

Szemle

A fentiekből látható, hogy valójában nem az emberi természet esendőségével vagy a homo sapiens uralkodás-vágyával áll szemben, aki a klímaváltozás ellen akar küzdeni, hanem a tőkeviszonyok globális és totális rendszerével, amiben az emberek és a természet kizsákmányolása a tőkefelhalmozásnak rendelődik alá.

Azt, hogy a kapitalizmus okozza a klímaváltozást, nem csak azért fontos kimondani, hogy azonosíthassuk a válság valódi okait, hanem mert így nyomban világossá válik, hogy igenis van tér cselekedni.

Ha a kapitalizmus uralma nem szükségszerű – hiszen kialakulása is nagyrészt esetleges volt – az azt jelenti, valószínűleg létre lehet hozni egy olyan társadalmat, ahol a tőkefelhalmozás helyett az élet újratermelése kerül középpontba, és ami az „Olcsó Természet” paradigmáját is meg tudja haladni.