Idősotthon helyett okosotthon – Népszava

Szemle

“Szabó Lajos címzetes egyetemi tanár, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszékének nyugdíjas oktatója a Népszava kérdésére azt felelte: a nemzetközi gyakorlatban az idősellátáson belül a technikailag támogatott életvitel egy jelentős, gyorsan fejlődő terület, tehát a most elindított hazai projekt is egy fontos fejlesztési irány. Különösen az otthonukban élő, szociálisan izolált idősek támogatásában, biztonságuk növelésében, valamint a korábban is alkalmazott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztésében. A professzor szerint azonban az idősellátás teljes hálózatát kellene áttekinteni és a fejlesztési lehetőségek teljes körét kellene újragondolni, s a csomagban helye lenne egy ilyen sokoldalú elektronikus szolgáltatásnak is.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke is, aki minden kezdeményezést üdvözöl, ami az idős emberek helyzetének javítását szolgálhatja. Nagyra értékeli Jeneiné Rubovszky Csilla elkötelezettségét – hangsúlyozta, de az okosotthon-szerű megoldások és az idősgondozás napi gyakorlata sajnos még távol vannak egymástól.”