IDŐSGONDOZÁS A CSALÁDBAN – A GONDOZÓ CSALÁDTAGOK HELYZETE A MAI MAGYARORSZÁGON – Esély

Szemle

“A tanulmány arra keresi a választ, hogy a mai Magyarországon kik azok a családtagok, akik magukra vállalják a demográfiai elöregedés következtében jelentkező növekvő gondozási szükségletek kielégítését, mi jellemzi az élethelyzetüket és milyen sajátos szempontjaik vannak a gondozási folyamatban. A legmegbízhatóbb adatok elérése érdekében országos reprezentatív kérdőíves telefonos kutatást végeztünk, random módon, szűrőkérdőív alkalmazásával. A kutatások tapasztalatait összegezve elmondható, hogy a nemzetközi tendenciáknak megfelelően a gondozó családtag Magyarországon is jellemzően átlag alatti jövedelmű, hátrányos helyzetű településen, gondozottjával együtt élő, középkorú, gyermekes nő. A gondozó tevékenység következtében szinte minden területen romlik az életminősége, tehermentesítésének egyetlen lehetséges megoldása a formális és informális gondozás közötti új egyensúly megteremtése.”