Az olcsó természet ára – Új Egyenlőség

Szemle

Ha a klímaváltozás közvetlen okait keressük, akkor elsősorban a kapitalista gazdaság és természet viszonyát kell megvizsgálnunk. Ehhez nyújt nagyon fontos támpontokat a magyarul egyelőre kevéssé ismert Jason W. Moore munkássága, akinek legfontosabb gondolatait röviden összefoglaljuk ebben a cikkben.

A kapitalizmusnak tehát a fentiek miatt elemi érdeke, hogy olcsón zsigerelje ki a természetet. Ennek azonban van egy fontos előfeltétele: az Olcsó Természetet meg is kell teremteni. Moore szerint minden civilizáció csak a természettel kölcsönhatásban érthető meg: minden társadalomra hatással van a természet és fordítva – minden társadalom hatással van a természetre. Ennek ellenére az elmúlt néhány évszázadban mind a tudományos diskurzusban, mind a hétköznapi közbeszédben viszonylag világos határt vontunk Társadalom és Természet közé. Ez az elválasztás a modernitás eredménye: a modern tudomány volt az, amely a természetet a társadalomtól alapvetően különböző, külső, idegen és elvont szférává változtatta, amit meg lehet mérni, fel lehet térképezni – és végül le lehet igázni. Moore szerint tehát a modern tudomány a kapitalizmus fontos szövetségese, a természet külsődleges szféraként való felfogása pedig a tőkefelhalmozás egyik alapfeltétele.

Az olcsó természet ára cikk az MMAA támogatásával készült.