Airbnb – Újabb korlátozás, ez már a vég? – Mérce

Szemle

Az Airbnb hasznosítás miatti hosszú távú bérleti piacról hiányzó lakások okozta bérleti díj emelkedést az albérletekben élők, a fokozott zaj és egyéb szennyezést a közvetlen szomszédság, az Airbnb piac bővülésének negatív hatását a szállodai vendégforgalomra a szállodák és egyéb szálláshelyek.

A jobboldal a profitra figyel elsősorban, a zöldek a környezeti hatásokra, a baloldal a szociális következményekre. Ha a fővárosnak baloldali vezetése lesz a jövőben, annak vállalnia kell baloldaliságát az Airbnb szabályozása és hasonló, látszólag semleges közpolitikai ügyekben is képesnek kell lennie baloldali, azaz a szociális szempontokat, a szociális igazságosságot hangsúlyozó döntéseket hozni.