A gazdasági válságkezeléssel kapcsolatos társadalmi vélemények – Republikon Intézet

Szemle

Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar társadalom döntő többsége növelné a szociális kiadásokat még adóemelés árán is (73 százalék), továbbá támogatja az alapjövedelmet (69 százalék). Mindez azért is szembetűnő,
mert ezek a vélemények párba voltak állítva ellenvéleményekkel.

A válaszok lakóhely szerinti rendezése azt mutatja, hogy a leginkább a falun, községben lakók támogatják a szociális kiadások növelését (77 százalék), akiket a fővárosiak követnek 74 százalékos aránnyal. A gazdaságpolitika tekintetében tehát nem érvényesül a gyakran említett politikai ellentét a főváros és a falusi Magyarország között. Az alapjövedelmet Budapesten támogatják a legtöbben (78 százalék), míg a legkevésbé a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban lakók (62 százalék), ugyanakkor a kisebb városok és falvak lakói körében is az abszolút többség egyetért annak bevezetésével. A kiugró fővárosi adatok miatt az alapjövedelem kapcsán már értelmezhető politikai elköteleződés a gazdasági vélemény mögött.